Skip to content

Patvirtintas Rokiškio miesto tarp Panevėžio g., Vilties g., ir P. Širvio g. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio16 d. įsakymu Nr. AV-358 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Panevėžio g., Vilties g. ir P. Širvio g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“ Planavimo darbų programa, patvirtinta 2019 m. balandžio 18 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-381, rengimo etapo sprendinių stadijoje detalizuojama esamų daugiaaukščių gyvenamųjų
namų teritorija tarp Panevėžio g., Vilties g. ir P. Širvio g., Rokiškio mieste, Rokiškio r. savivaldybėje.

Numatomi šie sprendiniai:
● detalizuojant Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus tvarkymo ir naudojimo
reikalavimus, nustatyti naudojimo ir užstatymo kokybiniai ir kiekybiniai parametrai;
● nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentai;
● suplanuotas optimalus planuojamos teritorijos inžinerinių tinklų koridorių tinklas;
● nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
● numatytos žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybės, suformuojant bendro
naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
● suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingi racionalūs žemės sklypai;
● nustatyti žemės naudojimo tipai, žemės naudojimo būdai;
● numatytos susisiekimo komunikacijos ir joms funkcionuoti reikalingi servitutai;
● suplanuotas vaikų žaidimų aikštelių, poilsio ir sporto aikštelių išdėstymas;
● įvertintas esamų ir suplanuotas naujų automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;
● suplanuotas atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

Šaltinis: rokiskis.lt