Skip to content

„Sveikintina, bet derėtų stiprinti mokymo kokybę mokykloje“: į savivaldos užmojį mokėti korepetitoriams sureagavo ministerija

Rokiškio rajono savivaldybės užmojis padengti dalį mokinių išlaidų korepetitoriams sulaukė audringos visuomenės reakcijos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) sako, kad savivaldybių pastangos padėti mokiniams yra sveikintinos, tačiau vertėtų ieškoti sprendimų, kaip stiprinti mokymo kokybę mokykloje. Ministerijos atstovai pabrėžia, kad korepetitoriavimas didina socialinę atskirtį ir nelygybę.

Kaip skelbė LRT, Rokiškio rajono savivaldybė nusprendė savo lėšomis remti korepetitorių paslaugas. Numatyta, kad gimnazijos mokiniai galės gauti po 10 eurų susimokėti už privačią pamoką, o jei mokinys yra iš socialiai remtinos šeimos, bus skiriama 15 eurų.
Apie tai išsamiau galima skaityti ČIA.
Kauno rajone panaši tvarka galioja jau kelerius metus.
„Savivaldybių pastangos padėti mokiniams, personalizuoti ugdymą yra sveikintinos, tačiau vis tik vertėtų ieškoti sprendimų, kaip stiprinti mokymo kokybę mokykloje, pasiūlyti individualią prieigą ir tikslinę pagalbą pagal konkrečius mokinių poreikius, bet ne finansuoti korepetitorių verslą“, – rašoma ŠMSM komentare.
Anot ministerijos atstovų, korepetitoriams skiriamus savivaldybės išteklius prasmingiau būtų skirti jau dirbantiems savivaldybės mokyklose mokytojams ar pritraukti naują mokytoją pasiūlant papildomai valandų ir atitinkamai darbo atlygį.
„Korepetitoriai nesprendžia mokytojų poreikio klausimo, nes korepetitorių darbo kokybės niekas nekontroliuoja, jų atsakomybė niekur neapibrėžta. Korepetitoriavimas didina socialinę atskirtį ir nelygybę, nes jų paslaugos prieinamos tik nedidelei asmenų grupei, net jei savivaldybė iš dalies kompensuoja jų paslaugas, jos nėra prieinamos kiekvienam mokiniui“, – rašo ŠMSM.

Ministerijos komentare primenama, kad mokymosi pagalbai lėšų skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Lėšos skiriamos individualiems ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti per papildomas pamokas, konsultacijų valandas. Jos numatytos visai klasei, bet mokyklos gali pergrupuoti klases, formuoti grupes ir skirti tikslines ilgalaikes arba trumpalaikes konsultacijas, tiems, kam jos yra būtinos.
Pradinėse klasėse vienai klasei skiriama viena savaitinė valanda, o 5–10 kl. – po tris savaitines valandas. Viduriniame ugdyme, t.y. III-IV gimnazijos klasėse, atsiranda daugiau galimybių mokymą individualizuoti, nes mokiniai renkasi dalykus, jų modulius, matematikos ir lietuvių kalbos bei literatūros lygius (a ar b), mokosi grupėse.
Mokinių, kurie nepasiekia patenkinamo pasiekimų lygmens dalyvaudami Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose arba Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose, konsultacijoms papildomai skiriamos valstybės lėšos. Vienam mokiniui numatyta 20 val. Jei yra poreikis, mokymosi pagalba gali būti organizuojama ir savivaldybės mastu, t.y. gali vykti nuotolinės savivaldybės mokytojų konsultacijos ne vienos mokyklos vaikams, kai aiškinama tam tikra tema.
Anksčiau atlikti tyrimai dėl korepetitorių paslaugos poreikio parodė, kad dažnu atveju mokiniams reikalinga ne tiek dalykinė pagalba, kiek individualus dėmesys ir emocinė parama. Todėl mokykloms labai svarbu išnaudoti konsultacijoms skiriamas valandas, kurios jau „įdėtos“ į ugdymo planą ir finansuojamos valstybės, o kai kurių savivaldybių skiriamas lėšas korepetitorių verslui verčiau nukreipti į mokyklų mokytojų skatinimą.

Rokiškio rajono savivaldybės užmojis padengti dalį mokinių išlaidų korepetitoriams sulaukė audringos visuomenės reakcijos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) sako, kad savivaldybių pastangos padėti mokiniams yra sveikintinos, tačiau vertėtų ieškoti sprendimų, kaip stiprinti mokymo kokybę mokykloje. Ministerijos atstovai pabrėžia, kad korepetitoriavimas didina socialinę atskirtį ir nelygybę.

Kaip skelbė LRT, Rokiškio rajono savivaldybė nusprendė savo lėšomis remti korepetitorių paslaugas. Numatyta, kad gimnazijos mokiniai galės gauti po 10 eurų susimokėti už privačią pamoką, o jei mokinys yra iš socialiai remtinos šeimos, bus skiriama 15 eurų.
Apie tai išsamiau galima skaityti ČIA.
Kauno rajone panaši tvarka galioja jau kelerius metus.
„Savivaldybių pastangos padėti mokiniams, personalizuoti ugdymą yra sveikintinos, tačiau vis tik vertėtų ieškoti sprendimų, kaip stiprinti mokymo kokybę mokykloje, pasiūlyti individualią prieigą ir tikslinę pagalbą pagal konkrečius mokinių poreikius, bet ne finansuoti korepetitorių verslą“, – rašoma ŠMSM komentare.
Anot ministerijos atstovų, korepetitoriams skiriamus savivaldybės išteklius prasmingiau būtų skirti jau dirbantiems savivaldybės mokyklose mokytojams ar pritraukti naują mokytoją pasiūlant papildomai valandų ir atitinkamai darbo atlygį.
„Korepetitoriai nesprendžia mokytojų poreikio klausimo, nes korepetitorių darbo kokybės niekas nekontroliuoja, jų atsakomybė niekur neapibrėžta. Korepetitoriavimas didina socialinę atskirtį ir nelygybę, nes jų paslaugos prieinamos tik nedidelei asmenų grupei, net jei savivaldybė iš dalies kompensuoja jų paslaugas, jos nėra prieinamos kiekvienam mokiniui“, – rašo ŠMSM.

Ministerijos komentare primenama, kad mokymosi pagalbai lėšų skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Lėšos skiriamos individualiems ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti per papildomas pamokas, konsultacijų valandas. Jos numatytos visai klasei, bet mokyklos gali pergrupuoti klases, formuoti grupes ir skirti tikslines ilgalaikes arba trumpalaikes konsultacijas, tiems, kam jos yra būtinos.
Pradinėse klasėse vienai klasei skiriama viena savaitinė valanda, o 5–10 kl. – po tris savaitines valandas. Viduriniame ugdyme, t.y. III-IV gimnazijos klasėse, atsiranda daugiau galimybių mokymą individualizuoti, nes mokiniai renkasi dalykus, jų modulius, matematikos ir lietuvių kalbos bei literatūros lygius (a ar b), mokosi grupėse.
Mokinių, kurie nepasiekia patenkinamo pasiekimų lygmens dalyvaudami Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose arba Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose, konsultacijoms papildomai skiriamos valstybės lėšos. Vienam mokiniui numatyta 20 val. Jei yra poreikis, mokymosi pagalba gali būti organizuojama ir savivaldybės mastu, t.y. gali vykti nuotolinės savivaldybės mokytojų konsultacijos ne vienos mokyklos vaikams, kai aiškinama tam tikra tema.
Anksčiau atlikti tyrimai dėl korepetitorių paslaugos poreikio parodė, kad dažnu atveju mokiniams reikalinga ne tiek dalykinė pagalba, kiek individualus dėmesys ir emocinė parama. Todėl mokykloms labai svarbu išnaudoti konsultacijoms skiriamas valandas, kurios jau „įdėtos“ į ugdymo planą ir finansuojamos valstybės, o kai kurių savivaldybių skiriamas lėšas korepetitorių verslui verčiau nukreipti į mokyklų mokytojų skatinimą.

Pilną straipsnį skaitykite: LRT.lt