Kultūros ministerijos premijos – Klaipėdos, Kirtimų ir Rokiškio kultūros centrams

Kultūros ministro įsakymu paskirtos Kultūros centrų premijos už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą, praneša Kultūros ministerija.

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skiriama Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui.
Kirtimų kultūros centras premijuojamas už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą.

Festivalio atidarymo spektaklis „Rokiškio genas“ / LRT PLIUS laidos „Kultūros diena“ stop kadras

Už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą premija paskirta Rokiškio kultūros centrui.
Šiomis premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatai numato premijavimą trijose atskirose srityse. Kasmet skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).

Nepraleiskite svarbiausių kultūros naujienų ir gaukite jas kiekvieną penktadienį į savo elektroninio pašto dėžutę užsisakę LRT kultūros naujienlaiškį. Šio naujienlaiškio nenorėsite atsisakyti.

Parengta remiantis: LRT.lt

Pasidalink šiuo turiniu