Kviečiame susipažinti su patikslinta “Rokiškio miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategija“ 

Kviečiame teikti pastabas iki 2024 m. gegužės 6 dienos el. paštu rokiskio.m.vvg@gmail.com

Fotografijos autorius  Rodeo Project Management SoftwareUnsplash

Rokiškio miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategija yra svarbus dokumentas, apibendrinantis miesto plėtros tikslus ir planus ateinantiems penkeriems metams. Strategijos rengimas yra grindžiamas glaudžia vietos veiklos grupės ir visos bendruomenės bendradarbiavimu, siekiant pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas ir miesto patrauklumą.

Pagrindiniai strategijos tikslai apima:

  • Vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimą;
  • Bendruomenių socialinės integracijos didinimą;
  • Lygių galimybių skatinimą ir aktyvų dalyvavimą;
  • Miesto plėtrą, remiantis trijų sektorių partnerystės principu, kuriame dalyvauja bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, verslo atstovai bei vietos valdžia.

Strategijos dokumente išdėstyti konkrečiai numatomi veiksmai ir projektai, kurie yra skirti įvairių miesto gyventojų grupių poreikių patenkinimui ir jų gyvenimo kokybės gerinimui. Strategija taip pat numato finansavimo planą, kuris apima ES fondų, valstybės biudžeto, savivaldybės ir privačių lėšų naudojimą.

Įgyvendinant šią strategiją, Rokiškio miestas sieks tapti patrauklesniu gyventi, dirbti ir kurti verslą, taip prisidedant prie visos regiono plėtros.

Pasidalink šiuo turiniu