Rokiškio r. VVG kviečia teikti projektus verslo plėtrai

rekordinį moliūgų derlių užauginę rokiškėnai jais išpuošė sodybą ir dalijasi gardžios moliūgienės receptu

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė kviečia plėtros idėjų turinčius žmones ir įmones suskubti teikti paraiškas pagal verslo plėtros priemonę.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 31 627 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 31 627 Eur. Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, renkamos nuo 2023 m. lapkričio 24 d. 00 val. iki 2023 m. gruodžio 29 d. 24 val. el. paštu projektai.rvvg@gmail.com

Parama skiriama Rokiškio r. VVG teritorijoje registruotiems ir (arba) veikiantiems fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims (labai mažoms ir mažoms įmonėms), siekiantiems plėtoti savo verslą, kurti ir išlaikyti darbo vietas Rokiškio r. VVG teritorijoje. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai. Remiama veikla, apimanti įvairius verslus – produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Tinkami pareiškėjai – VVG teritorijoje (visame Rokiškio rajone, išskyrus Rokiškio miestą) registruoti ir arba veikiantys privatūs juridiniai (labai mažos ir mažos įmonės) ir fiziniai asmenys (ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus). Paramos intensyvumas – iki 70 proc. kai pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus; – iki 50 proc. kai pareiškėjas yra asmuo, išskyrus asmenį, atitinkantį labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Visa kvietimo medžiaga paskelbta Rokiškio r. VVG tinklalapio rubrikoje XV kvietimas http://rokiskiovvg.lt/kvietimai/xv-kvietimas

Žyma:
Pasidalink šiuo turiniu