„Rokiškio sūris“ stabilizuoja dividendų politiką nepaisant strateginės investuotojos pasitraukimo

Photo by Jan Huber on Unsplash

Viena didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių „Rokiškio sūris“ šiais metais išlaikė dividendų išmokėjimo lygį, pranešdama, kad akcininkams bus skirta 5,25 mln. eurų – po 15 centų už kiekvieną akciją. Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai bendrovė pernai užfiksavo 1,8 mln. eurų grynojo pelno, žymiai sumažėjusį lyginant su 13,3 mln. eurų pelnu, užfiksuotu užpernai.

Nepaisant to, kad įmonės pelnas sumažėjo, „Rokiškio sūris“ išlaiko stiprų finansinį stabilumą, kaip matyti iš jos sprendimo į rezervą paskirti 6,3 mln. eurų savoms akcijoms įsigyti, o 70,6 mln. eurų perkelti į būsimus finansinius metus. Taip pat buvo skirta 30 tūkst. eurų nepriklausomų valdybos narių tantjemoms.

Vienas iš didelių pokyčių bendrovėje – Naujosios Zelandijos pieno eksportuotojos „Fonterra“, kuri turėjo 10 proc. akcijų, pasitraukimas iš „Rokiškio sūrio“. Šis pasitraukimas įvyko balandžio mėnesį, o likusias akcijas „Rokiškio sūris“ planuoja supirkti gegužės mėnesį, mokant po 2,2 euro už akciją.

Šie pokyčiai atspindi didesnę strategiją ir adaptaciją prie kintančių rinkos sąlygų, taip pat rodo, kad bendrovė yra pasirengusi tęsti savo veiklą nepaisant iššūkių. „Rokiškio sūrio“ akcijos ir toliau kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše, o bendrovės finansinės ataskaitos rodo, kad, nepaisant kai kurių finansinių svyravimų, įmonės veikla išlieka stabili.

Parengta remiantis: LRT.lt

Pasidalink šiuo turiniu